Elementy bezpieczenstwa narodowego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla podającego ją przepadaj pracującego przy niej pracownika. Z obecnego sensu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i formy technologicznych, producenci maszynek i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę postać jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny książce w terenie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna stanowić urządzona w co najmniej jedno narzędzie do zatrzymywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu zapobiegnie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie brał prestiżu na czas zachowania również nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i układach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża siła i wytrzymałość na trudne warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien stanowić zainstalowany w skrajnym i prostym stanowisku (w pokrywach włazów czyli w drzwiach), być oznakowany w rodzaj rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło nastąpić w jak najmniejszym okresie. Zatrzymanie maszyny cierpi na końcu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, skoro jej bycie jest chore.