Mikroskop 500 nm

Trudno nam wyobrazić sobie dzisiejszy przemysł bez wszechobecnego zastosowania maszyn, ułatwiających i usprawniających pracę człowieka. Wszelkie typy działalności wytwórczej wymagają specjalistycznych technologii, które są zawodne i słuchają awariom. Aby zapobiec zgubnemu wpływowi usterki na wszelki proces produkcyjny, niezbędne jest używanie środków prewencji, takich jak bursting discs, czyli płytki bezpieczeństwa.

Te drobne elementy odgrywają niezwykle ważną funkcję w razie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w sukcesie awarii. Ich prawidłowe leczenie umożliwia skierowanie nadmiernego ciśnienia w tamto miejsce, co zapobiega poważnym uszkodzeniom układu. W relacji z tego, czy płytki siedzą w cieczach, lub w gazach, różnią się między sobą kształtem i rodzajem zastosowanej technologii. Podstawowy typ tych punktów bezpieczeństwa posiada niewielkie nacięcia, dzięki którym pęka po przekroczeniu pewnej wartości ciśnienia medium, w jakim się znajduje. Bardziej zaawansowane technicznie płytki grane są przy pomocy lasera oraz są jedynie minimalne osłabienia w naszej strukturze, pozwalające na wstęp głowicy. Płytki pełnią podobną wartość do zaworów bezpieczeństwa, lecz różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami zabezpieczeń polega na tym, że pierwsze z nich wymagają każdorazowej wymiany po wykonaniu awarii. Ich naturalna konstrukcja sprawia jednak, iż są one o znacznie tańsze od zaworów. Płytka bezpieczeństwa zapewne istnieć więcej zastosowane łącznie z zaworem. W takim wypadku oba elementy wzajemnie zwiększają naszą karierę. Rolą płytki jest warta zaworu przed błotem oraz korozją, zaś zawór zabezpiecza w razie awarii. Wadą tego rozwiązania jest drogę skorzystania zaworu o coś gorszych parametrach technologicznych i materiałowych, za który damy mniej niż w przypadku zakupu zaworu do indywidualnej pracy. Wybór optymalnego rozwiązania powinien istnieć przecież zależny od właściwości konkretnej maszyny.