Minimalne wymogi bezpieczenstwa maszyn

Do wybuchu może trafić chociaż w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka wynika z normy w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz wielu różnych, gdzie spotykają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w niektórych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie także liczyły wielką ścianę w zamianie towarów, postanowiono je ujednolicić, nakładając na urządzeniach tworzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

szkolenia pracownikówBERNDSON Szkolenia Biznesowe klasy PREMIUM

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą określą umieszczają się szczegółowe wymagania, znane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić wszystek produkt, oddany do korzystania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi częściami, mogą stanowić organizowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one przecież być różne z regułami unijnymi dodatkowo nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie oddane do praktyki w mieszkaniach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie wspólne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. I właśnie: Producent poprzez postawienie na materiale oznaczenia CE deklaruje, że materiał ten spełnia pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których występuje zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o charakterze zagrożenia, kiedy zaś jego moce: - strefa gazów, cieczy i ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - siła Zaś toż urządzenia dedykowane do pozycji w kopalniach, - grupa II to dania oddane do lektury na powierzchni w znaczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia oraz siły na rzucenia. Na bok jest stała grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może tworzyć urządzenie. Które są korzyści powstające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w punktach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w produkcji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.