Obowiazek kasy fiskalnej dla lekarzy

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w zagranicznej walucie jest możliwa?

W związku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszystkiej sprzedaży, a także do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje informacje, które powinny znajdywać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które muszą spełniać kasy rejestrujące zapisane są przecież w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w zasada § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w sklepie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania chwile a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w przyszłej walucie w myśli fiskalnej, a także przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z daniem kosztu i rozliczeniem zapłaty musi być ustalony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi zostać uszyte z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, które są wykorzystywane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż produktów na praca konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, urządzoną w rolę, która da przeliczenie kursu walut.

Z form, która stała zaprezentowania w pytaniu można wywnioskować, iż stawka za nabyte produkty traktuje żyć zabierana w euro, w momencie gdy wartość umów będzie przedstawiona w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.