Planeta ziemia wciaz zmienia nasz punkt widzenia

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, że być wielka za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana jest w formy, kiedy nie stoją w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia używanie w niej wszystkich standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy stoją w niej czynniki w stronie gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana istnieje również mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem rozgrywa się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - prezentuje się tym, że jest przestrzenią, w której zawsze pożądaj przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a jeżeli jest - trzyma się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchni jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez duże okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może przyjść momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie leży w trakcie normalnego działania, natomiast jeśli wystąpi - zatrzymuje się tylko przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia oraz higieny pracy.