Statyczna wymiana oleju w automacie

Elektryczność statyczna jest szczególnie uciążliwa zaś w istocie wszechobecna. Jej rozwiązania zwłaszcza w treści zagrożonej wybuchem doprowadzają do powstawania iskry a w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie dochodzi do 400 zdarzeń związanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, zawsze wolno im w przejrzysty sposób zapobiegać stosując proste dania oraz technologie, które są ekonomiczne i ogólnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wytworzone i zebrane w toku przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Należy do tego celu posłużyć się mocnym zaciskiem lub nowym niezawodnym połączeniem ochranianego urządzenia z odpowiednio dobranym kablem, zdolnym do zarządzania ładunku elektrycznego do poważnego punktu uziemienia. Przyczyną jest prawdziwe połączenie z uziemieniem, nie w ciągach produkcyjnych takich materiałów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi głównie do sytuacji, w której elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, potrafią stanowić pokryte wieloma ich powierzchniami lub rdzą. W układzie z powyższym, osłabiają one służenie zacisków czy drugich metod uziemiających używanych przez przedsiębiorstwa. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą spełniać szereg wymagań, żeby mogły być brane w dziedzinach zagrożenie wybuchem. Nie potrafią być pokryte materiałem sprzyjającym do stworzenia iskrzenia w właściwych warunkach funkcji. W treści niebezpiecznej, o dużym zagrożeniu zapłonem i wybuchem przydatne są regularne kontrole stanu urządzeń dostarczających do uziemienia. W produktu eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić że do wady i nieszczelności układów, w wynik czego przestaną one osiągać swą pozycję. Jest toż rzecz bezpośredniego zagrożenia dla personelu i wszystkiego zakładu. Dzięki rozwojowi technologie, można obecnie coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, które są zintegrowany system samokontroli. Urządzone są we mierniki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju technologie i realizacji, w dobie nacisku na rozwój sprzedaży oraz obrotu, cała procedura jest łączona na jeszcze szybszych i efektywniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost wartości powstających ładunków elektrostatycznych, czego owocem są późniejsze wyładowania. To granie pracownika i presja na jak najprawdziwszy wynik zagraża bezpieczeństwu jego samego.